W podróży dookoła świata

Canva null 6 1024x683 - W podróży dookoła świata

W pierwszym semestrze warsztaty włączono do kursu ogólnorozwojowego Mali Giganci.

Planujemy uruchomienie osobnego kursy kulturoznawczego w drugim semestrze.

Warsztaty „W podróży dookoła świata” skierowane są do dzieci, których marzeniem są podróże te bliskie i dalekie. Na warsztatach będziemy podróżować przez wszystkie kontynenty, zwiedzając najważniejsze i najpiękniejsze miejsca otaczającego nas świata. Poznamy ciekawostki dotyczące kuchni, religii, języków, tradycji i zwyczajów ludzi żyjących w różnych krajach. Poznamy świat egzotycznej fauny i flory. Porozmawiamy o ekologii i jej znaczeniu dla dzisiejszego i przeszłego świata.

Program zajęć został opracowany dla każdej grupy wiekowej osobno, tak, aby był dostosowany do możliwości wszystkich uczestników.

Cena: 140 PLN/ m-c

Pracujemy w grupach do 12 osób. Kurs rusza przy minimalnej ilości 8 uczestników.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w następujących grupach wiekowych:

KOLOROWY ŚWIAT (Dzieci wczesnoszkolne 7-9)
(Zajęcia skierowane na poszerzanie perspektywy i budowanie otwartości wielokulturowej)

PIĘKNY ŚWIAT (Dzieci i młodzież szkolna 10-15)
(Zajęcia skierowane na docenianie wielokulturowości)

W DROGĘ (Młodzież od lat-15)
(Rozwój myślenia strategicznego w planowaniu podróży i umiejętności oceny ryzyka podczas podróży)