Warsztaty dla rodziców

Canva rodzice 1024x687 - Warsztaty dla rodziców

Proponujemy Państwu uczestnictwo w warsztatach przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Każdy z kursów zostanie uruchomiony w przypadku, gdy w grupie zbierze się minimum 6 osób.

Kursy jedynie częściowo finansowane są przez Uczestników. Pozostała część jest naszą działalnością Pro bono.

Warsztaty będę organizowane co dwa tygodnie.

Cena dla pojedynczego warsztatu (zajęcia po 90 min.): 40 PLN/ os.

W przypadku wykupienia wszystkich czterech warsztatów cena dla całego cyklu (4 x 90 min.): 140 PLN/ os.

WULKAN EMOCJI – JAK WSPIERAĆ DZIECKO W ROZWOJU EMOCJONALNYM?
Warsztat dedykowany rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą:
– lepiej poznać i zrozumieć emocje swoje i innych ludzi
– nauczyć się rozmawiać z dzieckiem o uczuciach i pomóc mu je wyrażać
– nauczyć się jak reagować na ataki złości i agresji u dziecka
– poznać sposoby zapanowania nad własną złością i innymi trudnymi uczuciami.
Wiedza:
Uczestnicy będą znali rodzaje emocji i stanów emocjonalnych.
Umiejętności:
Uczestnicy będą potrafili nazywać i opisywać emocje oraz wspierać dziecko w trudnych sytuacjach emocjonalnych.
Postawy:
Uczestnicy z większą postawę akceptacji dla różnych stanów emocjonalnych własnych i dzieci.

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI DZIECKA – POSAG NA CAŁE ŻYCIE
Warsztat dedykowany rodzicom, którzy:
– swoim postępowaniem i sposobem komunikacji chcą wzmacniać samodzielność oraz budować poczucie własnej wartości ich dzieci
– szukają odpowiedzi na pytania:
– Jak chwalić, aby budować nastawienie na rozwój?
– Jak nauczyć dziecko radzić sobie z porażkami i znajdować w nich wartość?
Wiedza:
Uczestnicy poznają wyniki badań Carol  Dweck dot. budowania nastawienia na rozwój u dziecka; będą znali zachowania wspierające budowanie poczucia wartości u dzieci.
Umiejętności:
Uczestnicy będą potrafili formułować komunikaty wspierające nastawienie na rozwój u dziecka.
Postawy:
Uczestnicy rozwiną postawę poszukiwania balansu między wspieraniem, a wymaganiem od dziecka.

MOJE INTROWERTYCZNE DZIECKO W EKSTRAWERTYCZNYM ŚWIECIE
Jeśli Twoje dziecko jest ciche i spokojne, najchętniej bawi się samo? Unika dużych grup dzieci i hałaśliwych miejsc, za to potrafi godzinami układać klocki, czytać lub malować? Martwisz się, czy poradzi sobie w szkole, czy zostanie zaakceptowane i docenione przez rówieśników i nauczycieli? Poznaj zalety introwertyzmu i pomóż swojemu dziecku odnaleźć się w świecie ekstrawertyków!
Wiedza:
Uczestnicy będą znali potrzeby, mocne strony i predyspozycje introwertyków i ekstrawertyków.
Umiejętności:
Uczestnicy będą potrafili pomóc dziecku regenerować się i znajdować aktywności, które uwolnią potencjał dziecka.
Postawy:
Uczestnicy rozwiną postawę akceptacji i wsparcia dla różnorodności potrzeb dzieci w zależności od temperamentu.

ZROZUMIEĆ I ZMOTYWOWAĆ NASTOLATKA
Masz wrażenie, że kosmici porwali twoje dobre, mądre dziecko i podmienili na „obcego”? Leży godzinami słuchając muzyki, nie chce się uczyć i wszystko jest dla niego „bez sensu”? Na ten trudny okres przypada czas podejmowania życiowych decyzji, wyboru nowej szkoły, zdawania egzaminów… Jak zmotywować zamkniętego na nasze argumenty nastolatka do regularnej nauki? Zamiast zrzędzić, naucz się tak zadawać pytania, aby motywować nastolatka do stawiania i osiągania własnych celów.
Wiedza:
Uczestnicy będą znali i rozumieli zmiany zachodzące w okresie dojrzewania na poziomie psychiki nastolatka.
Umiejętności:
Uczestnicy będą potrafili zastosować sposoby i metody motywowania i zachęcania nastolatków do nauki.
Postawy:
Uczestnicy rozwiną postawę zrozumienia i akceptacji dla potrzeby autonomii i sprawczości nastolatka.