Wieża Babel

Canva Text on Shelf 1024x571 - Wieża Babel

Warsztaty „Wieża Babel” skierowane są do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje językowe. Zajęcia przeprowadzane są przez profesjonalnych lektorów języków obcych. Nasza oferta w tym zakresie będzie się stopniowo poszerzać. Wybierz swój kurs i już niedługo ciesz się możliwością rozmawiania w kilku językach obcych. Kursy ruszają od poziomu podstawowego.

Kursy jedynie częściowo finansowane są przez rodziców. Pozostała część jest naszą działalnością Pro bono.

Program zajęć został opracowany dla każdej grupy wiekowej osobno, tak, aby był dostosowany do możliwości wszystkich uczestników.

Cena dla dzieci przedszkolnych (zajęcia po 30 min.): 70 PLN/ m-c

Cena dla pozostałych grup (zajęcia po 45 min.): 100 PLN/ m-c

Na chwilę obecną prowadzone będą lekcje z języka angielskiego i hiszpańskiego. W przyszłości planujemy uruchomić również zajęcia z języka niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w następujących grupach wiekowych:

ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH (Dzieci przedszkolne 3-6)
(Zajęcia ukierunkowane na naukę poprzez zabawę w grupie)

KLUB DYSKUSYJNY PO ANGIELSKU (Dzieci wczesnoszkolne 7-10)
(Zajęcia ukierunkowane na naukę poprzez zabawę w formie dyskusji na zadany temat w grupie z elementami pracy indywidualnej)

KLUB DYSKUSYJNY PO ANGIELSKU (Młodzież szkolna 11-14)
(Zajęcia ukierunkowane na naukę w formie dyskusji na zadany temat w grupie z elementami pracy indywidualnej)

HISZPAŃSKI DLA MŁODZIEŻY (Młodzież szkolna 11-14)
(Zajęcia prowadzone od poziomu podstawowego ukierunkowane na naukę tematyczną w grupie z elementami pracy indywidualnej)