Zaczarowane chwile

7ERQBFNpSpSa7opZjjWE camaras 1024x688 - Zaczarowane chwile

W pierwszym semestrze warsztaty włączono do kursu ogólnorozwojowego Mali Giganci.

Planujemy uruchomienie osobnego kursy fotograficznego w drugim semestrze.

Warsztaty „Zaczarowane chwile” skierowane są do dzieci, które chcą rozwijać swoje umiejętności fotograficzne. Na zajęciach zbudujemy własny aparat, dowiemy się co to jest kompozycja, perspektywa, jak ustawiać światło i co tak właściwie jest najważniejsze na zdjęciu. Nauczymy się jak robić zdjęcia, tak, żeby inni chcieli je oglądać i co to znaczy, że „Piękno jest w oku patrzącego”. Wykształcimy w sobie ciekawość i umiejętność kreatywnego spojrzenia na obraz, tak, aby dostrzec to, czego nikt poza nami nie widzi. Będziemy się też uczyć podstaw cyfrowej obróbki obrazu.

UWAGA: Uczestnicy przychodzą na zajęcia ze swoimi aparatami cyfrowymi.

Program zajęć został opracowany dla każdej grupy wiekowej osobno, tak, aby był dostosowany do możliwości wszystkich uczestników.

Cena: 140 PLN/ m-c

Pracujemy w grupach do 12 osób. Kurs rusza przy minimalnej ilości 8 uczestników.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w następujących grupach wiekowych:

SZYBKIE PSTRYKI (Dzieci przedszkolne 4-6)
(Rozwój wrażliwości wzrokowej, realizacja projektów bez granic)

ZOBACZ UKRYTE (Dzieci wczesnoszkolne 8-10)
(Rozwój poczucia estetyki, wrażliwości kreatywnej i podstawy prawidłowej kompozycji obrazu)

ISTOTA OBRAZU (Dzieci szkolne 11-15)
(Realizacja projektów tematycznych – grupowo i indywidualnie, prezentacja projektów)

SIŁA EMOCJI (Młodzież i Starsza Młodzież od lat 15)
(Realizacja projektów tematycznych – grupowo i indywidualnie, prezentacja projektów)

DIGITAL FOTO (Młodzież i Starsza Młodzież od lat 13)
(Dalsze doskonalenie umiejętności wykonywania niezwykłych zdjęć i podstawy obróbki cyfrowej obrazu – zajęcia dwusemestralne)