Tutoring – edukacja spersonalizowana

Canva indywidualnie 1024x678 - Tutoring - edukacja spersonalizowana

Proponujemy spersonalizowane warsztaty pedagogiczne prowadzone przez psychologa społecznego i certyfikowanego Tutora z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, polegającą na długotrwałej , systematycznej i indywidualnej pracy, której celem jest wspieranie ucznia w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami. Tutoring wywodzi się ze świata akademickiego (wzorami są Oxford i Cambridge), gdzie jest metodą pracy profesora ze studentem (studentami), której celem jest wspomaganie studenta w rozwoju.

Tutor to osoba dbająca o pełne wykorzystanie potencjału podopiecznego, motywująca go do refleksji nad własnym rozwojem i wspierająca go swoim doświadczeniem. Tutor rozmową i swoją obecnością służy podopiecznemu w poszukiwaniu i zastosowaniu rozwiązań nadających sens życiu.

Te warsztaty są dla Ciebie, jeśli chcesz:
– lepiej poznać samego siebie,
– rozpoznać własne talenty, uzdolnienia, mocne, rozwijać własne zainteresowania,
– kształtować umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego),
– nawiązywać i pogłębiać relacje społeczne w szkole/na uczelni i poza nią.

Etapy współpracy:
– poznanie podopiecznego (jego talentów, mocnych i słabych stron, preferowanych stylów uczenia się, wartości i planów życiowych),
– wspólne wyznaczenie celów rozwojowych, w osiągnięciu których pomocny może być tutor i zaplanowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia,
– realizacja przyjętego planu współpracy,
– podsumowanie efektów współpracy tutorskiej.

Zasady współpracy:
– 8 spotkań w odstępie 1-2 tygodni,
– spotkania trwają 45 minut,
– między spotkaniami tutee (podopieczny) wykonuje zadania.

Cena za cykl 8 spotkań: 500 PLN/ cykl
(pierwsze spotkanie, na którym zapada decyzja o dalszej współpracy jest gratis).

Jeśli interesują Cię rozwojowe warsztaty grupowe zapoznaj się z naszą pozostałą ofertą.